Misyonumuz Vizyonumuz

Misyonumuz

"Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, ilimiz, ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişe bilirliği sağlamak"    

 

Vizyonumuz

"Kırsal alanlarla beraber şehirde de etkin, paydaşların ve tüketicilerin her an ulaşabileceği kadar yakın, tarımın her sorununa çözüm üretebilecek kadar uzman ve kurumsal ve idari dönüşümünü tamamlamış yetkin bir kurum olmak" 

''