20.4.2017 / Gösterim Sayısı : 193

İlkbahar Şap Aşılama Programı Sona Erdi.

İlimizde İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri  tarafından yürütülen  2017 yılı İlkbahar  Şap Aşılama Programı 2 Ocak-17 Nisan tarihleri   arasında  yapılmıştır.

 İl Müdürü Okan YILMAZ  Şap hastalığı ve  aşılaması  ile ilgili olarak şunları söyledi:

         "Şap Hastalığı, hayvancılık sektörü için çok önemli ve zararlı bir hastalıktır. Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır. Şap hastalığına bağlı ekonomik kayıplar oldukça yüksektir. Hastalığın direk ekonomik kayıpları arasında özellikle genç hayvan ölümleri, süt veriminde % 15 ve et veriminde %10 düşme, üreme performansında düşme, ticarete getirilen kısıtlamalar sayılabilir. Özellikle buzağı ve kuzular hastalığa karşı son derece hassas olup %80' lere varan oranlarda ölümlere yol açabilir. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemlidir. Hastalıktan korunmanın en önemli yolu, hayvanların altı ay aralıkla yılda iki kez (ilkbahar, sonbahar) aşılanmasıdır. Ayrıca hayvancılık işletmelerinde, temizlik ve dezenfeksiyon gibi önlemler ile dışarıdan yeni satın alınan hayvanlara şap aşısı yapılıp yapılmadığına dikkat edilmelidir. Şap Aşısı uygulanmamış hayvanların  sevklerine müsaade edilmeyerek veteriner sağlık raporu verilmemektedir."dedi.

Aşılama Programı boyunca ilimizde 75.861 baş büyükbaş hayvan aşılanmıştır.

            İl Müdürü Okan YILMAZ,  Aşılama programların da görev alan tüm personele ve  hayvan yetiştiricilerinin Şap Aşılama Kampanyasına gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerini bildirdi.


''