20.6.2017 / Gösterim Sayısı : 993

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Duyuru

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Duyuru

Ülkemizde Şap Hastalığını yok etmek ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından verilen statüyü elde etmek için  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı hazırlanmış, ilimiz 78 il ile beraber  şap hastalığından aşılı ariliği hedeflenen iller arasına alınmıştır.Bu nedenle 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren, Hayvan sevklerinde değişik özel kurallar getirilmiştir.

İller arasında Besilik ve Damızlık Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Sevkleri için  Özel Şartlar

1-Hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmayacaktır.

2-Hayvanların sevk yapılacağı çıkış ve varış işletmesi şap hastalığından dolayı karantina altına alınmış koruma ve gözetim bölgesinde olmamalıdır.

3-Sevk yapılacak büyükbaş hayvanlarda son bir yılda iki kez şap aşısı ile aşılanmış olmalı ve ikinci şap aşısını son 6 (altı) ay içinde yapılmış olmalıdır.

4-İlk defa aşılanmış sığır cinsi hayvanlar, rapel şap aşısı ile aşılama yapılmasından   21 gün sonra sevk edilecektir.

5-Aşısız büyükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir.

6-Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanlar kesimhanelere ,şap aşısı şartı aranmadan sevk edilecektir.


''